Bogatetallen

Den gamla Bogatetallen i Masteträdsbeståndet i Böda Kronopark, 350 år gammal är ett av Ölands många naturminnen.

Blå Jungfrun

Ön reser sig 86 meter över hav i Kalmarsund väster om Byxelkrok. Den är sedan 1962 nationalpark. På sommaren går dagsturer till Blå Jungfrun från Byxelkrok med F/F MARY II av Byxelkrok.

Bödabukten

Bödabukten är en av Nordeuropas längsta sandstränder och är hela tio kilometer lång.

Bödaskogen

Mäktiga Bödaskogen har några riktiga pärlor för den promenadintresserade.
En tur genom mäktiga Bödaskogen öppnar alla sinnen.

Böda Skogsjärnväg

Böda Skogsjärnväg är en museijärnväg på norra Öland. Banan som är 4,2 km lång och en smalspårsbana, sträckan Fagerör - Trollskogen i Böda Kronopark.

Grankullavik


Långe Erik

Ytterst på norra udden står fyren Långe Erik med sina 36 meter över havet. Fyren har varit i funktion sedan 1845 och har en lysvidd på 14 sjömil.

Masteträdsbeståndet

Masteträdsbeståndet är ett två hektar stort område med 200-250-åriga tallar. De når ibland en höjd upp mot 35 meter. Beståndet är en rest av ett cirka tre gånger så stort område där man förr hämtade mastämnen till skeppsvarven.

Neptuni Åkrar

Vid Byxelkrok breder sig klapperstensfältet Neptuni åkrar ut sig. Carl von Linné har döpt fältet efter havsguden Neptunus. Här blommar blåeld rikligt vid midsommartid.

Skäftekärr Järnåldersby

Museum, arboretum (park) och kulturstig längs flera järnåldersbosättningar finns i området. Den gamla jägmästarbostaden i Skäftekärr omges av en vacker park med nära 100-tals olika träd och buskar.

Thujabeståndet

I skogen vid Skäftekärr reser sig detta trädbestånd trettio meter över marken. Thujan växer vanligtvis i västra Nordamerika och kan bli upp till 1000 år gamla. Detta bestånd inplanterades av jägmästare Johan Emil Bohman på 1870-talet.

Trollskogen

Skogen påminner mer om en sagovärld där troll och andra märkliga ting existerar, öster om Grankullaviken.
Promenaden genom området är 4,5 kilometer lång med informationstavlor längs vägen. Vid entrén finns information om öländsk natur och museum med naturföremål och äldre skogsredskap.

klart.se

© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple Design by: cmsmstemplates.pl